OPLEIDING MAHA KUNDALINI TANTRA® DOCENT

BEGINT OP 18-1-2020

INLEIDING
Uitgangspunten van de opleiding
Tantra ontmoet het leven direct, face-to-face, zonder te denken ‘Dit is goed’ of ‘Dit is fout’. Tantra is ‘meningloos’ (of: vrij van mening).
Tantra zegt JA tegen alles. Het zegt nooit nee tegen iets. Tantra gebruikt de vrije wil om te kiezen zonder oordelen.
Tantra zegt nooit nee tegen wat dan ook, omdat alles deel is van het geheel, en alles heeft zijn eigen plaats in het geheel.

Een tantrische leefwijze betekent noch onderdrukkend noch toegevend te zijn. Tantrische beleving is mogelijk wanneer je je in diepe meditatie begeeft. Alles in het leven is een les en een leraar op hetzelfde moment. Leven is een meditatie.
Yoga zegt ‘Doe iets’ en Tantra zegt: ‘Doe niets’. Yoga is ego-georiënteerd en Tantra is vanaf het allereerste begin non-ego georiënteerd. Yoga, uiteindelijk, bereikt het beginpunt van de Tantra en vraagt van de yoga beoefenaar om zijn ego los te laten – maar enkel op het eind.

Waar de Yoga eindigt, begint de Tantra. De hoogste top van Yoga is het begin van de Tantra. Yoga kan je voorbereiden op Tantra, want het uiteindelijke doel is om moeiteloos, vrij en natuurlijk te zijn.
Maha Kundalini Tantra is gericht op het bereiken van ‘moeiteloosheid’ en ‘mind-loos’ zijn. Door ontwaking van de Kundalini-energie via alle chakra’s en de vereniging van Shiva en Shakti-energie in het menselijk lichaam kan, door inspanning en mindfulness, deze moeite- en mindloosheid worden bereikt.

De illusie van contradictie tussen de weg en haar uiteindelijke doel is het beste voorbeeld van de tantrische leefwijze.
‘Geef nooit op en laat altijd los’ is de moeilijkste kunst om te leren. Een moeiteloze en natuurlijke leefwijze is de grootste nachtmerrie van de mind en de mind vecht voor zijn leven.

De Yoga-mind vecht tegen het Tantra-hart. De Yoga-mind weigert geaccepteerd te worden door het Tantra-hart. De illusie van afgescheidenheid vecht tegen de eindeloze zee van eenheid. Het deel vecht tegen het geheel.

De Opleiding Maha Kundalini Tantradocent  bevat dezelfde mind-paradox: het is een training om on-getraind of ‘ont-traind’ te raken.
Maha Kundalini Tantra  is een krachtige, intense en dynamische vorm van Tantra, met als doel om dualiteit tot eenheid te transformeren door gebruik te maken van verschillende technieken.
Deze technieken hebben tot doel de Kundalini-energie te ontwaken waarbij speciale aandacht wordt besteed aan de wervelkolom en het endocriene- en chakra systeem.

‘Verblinders’
In ons dagelijkse leven worden wij blootgesteld aan veel dingen die ons blind maken; deze verdoven ons bewustzijn en blokkeren onze ontwikkeling. Je kunt hierbij denken aan:

– normen en waarden

– idealen en ideeën

– meningen en overtuigingen

– kennis en ‘weten’schap

– rituelen en bijgeloof

– heilige koeien en gouden kalfjes

– vooroordelen en conclusies

– doelstellingen en maatregelen.

Bovengenoemde zaken zijn de resultaten van onze reacties op onze gedachten over de realiteit.
Ze hebben niets te maken met de realiteit zelf! Deze zgn. ‘verblinders’ houden ons vast aan onze gedachten over de werkelijkheid.
Deze opleiding is gericht op het herkennen in realtime van onze ‘verblinders’ en op het ontmaskeren van deze blindmakers zodat je jezelf hiervan kunt ontkoppelen door gebruik te maken van Maha Kundalini Tantra technieken.

Filosofie
Volgens de filosofie van Tantra is het hele universum een manifestatie van zuiver bewustzijn. In de manifestatie van het universum lijkt dit zuiver bewustzijn te worden verdeeld in twee polen of kanten die geen van beide kunnen bestaan zonder de ander.
Eén kant ervan, Shiva, is mannelijk, statisch, en wordt gekenmerkt door ongemanifesteerd bewustzijn. Shiva heeft de kracht om te zijn, maar niet de kracht om te worden of te veranderen.
De andere kant, Shakti, is vrouwelijk, dynamisch, energiek en creatief. Shakti is de Grote Moeder van het universum, want zij is het, waar alle vorm uit is geboren.
Volgens Tantra is de mens een miniatuur universum. Alles dat bestaat in de kosmos kan worden gevonden binnen elk individu, en dezelfde principes die gelden voor het universum gelden ook voor het individu. Bij mensen wordt Shakti, het vrouwelijke aspect, Kundalini genoemd.

Potentiële kracht
Tantra beoefenaars hebben zich gerealiseerd dat er een potentiële kracht in het fysieke lichaam aanwezig is. Het is geen psychologische, filosofische of transcendente kracht, het is een dynamische potentiële kracht in het stoffelijke lichaam, het heet Kundalini.

INHOUD VAN DE OPLEIDING
Doelstellingen
De intentie en het vermogen van de leerling om kennis en wijsheid te transformeren tot een tantrische levenswijze.
De leerling ondergaat een herprogrammerings- en ontwikkelingsproces en dient zich bepaalde theoretische en praktische kennis eigen te maken.
De leerling wordt opgeleid tot docent Maha Kundalini Tantra met als doel de tantrische leefwijze en technieken over te dragen op een verantwoorde en kennisvolle manier en zowel individuen als groepen te begeleiden op hun pad van Kundalini Tantra.
De opleiding is gericht op intensieve beoefening van Maha Kundalini Tantra technieken, het ontwikkelen van persoonlijke transformatie en zelfmanifestatie alsmede op de Tantra als leef- en werkwijze.
De opleiding is vooral praktijkgericht en leert je de basistechnieken van Maha Kundalini Tantra toe te passen.

Maha Kundalini Tantra™ wordt beoefent door gebruik te maken van de volgende technieken en middelen:
1. Pranayama’s (ademhalingstechnieken)
2. Mahakundaliniasana (groepsstructuur-asanas)
3. Kriya Yoga
4. Mahacakra technieken (manipulatie van de chakra’s)
5. Kamamudra (tantrische yoga met een fysieke partner)
6. Stimulatie, manipulatie en beheersing van seksuele energie.
7. Meditatie ( Maha Kundalini Tantra technieken)
8. Nada yoga  (het oefenen, begrijpen en bewust gebruik maken van vibraties)

De gerichtheid op een diepgaande persoonlijke ontwikkeling van de leerling wordt ondersteunt en begeleid door de Maha Kundalini Tantra technieken.
Het proces van persoonlijke transformatie en zelfmanifestatie bestaat uit 4 fasen:
1. Fase 1: Bewust scheppen van je gedachten (herprogrammering)
2. Fase 2: Bewust scheppen van je subjectieve realiteit door je gedachten.
3. Fase 3: Volledig en dagelijks gebruik maken van je natuurlijke talenten en eigenschappen
4. Fase 4: Leven naar de Maha Kundalini tantrische leer

Vakken
De lessen die worden aangeboden zijn zowel theoretisch als praktisch van aard, maar de nadruk zal liggen op de praktijk.
In de opleiding krijg je de volgende lesstof aangereikt:

Pranayama
Doelstelling: Het ervaren van de relatie tussen adem, emoties, lichaam en bewustzijn en het praktisch beoefenen van houdingen en technieken.
Inhoud:
Adembeweging: de verschillende bewegingen en hun invloed op de Kundalini energie door fysieke, mentale en emotionele aspecten;
bewuste manipulatie van de Kundalini-energie: leren richten, sturen, blokkeren, opladen en ontladen van de levensenergie;
verschillende ademtechnieken voor verschillende doelen.

Maha Kundalini Tantra Asana´s
Doelstelling: De invloed van verschillende fysieke houdingen op de Kundalini-energie en de emoties.
Inhoud:

  • Maha Kundalini Tantra asana’s
  • polariteitsoefeningen
  • concentratie
  • observatie
  • individuele houding


Kriya yoga
(De naam komt van het Sanskriet: kri – handelen, en ya – ziel).
Doelstelling: Het bewust waarnemen van de ziel, of goddelijke in het Zelf en deze in al de activiteiten tot uiting te brengen door bewust gebruik te maken van de drie hoofd-Nadis: Ida, Pingala en Sushumna.
Inhoud:

  • pranayama’s
  • asana’s
  • bandha’s
  • meditatie technieken
  • visualisatie technieken


Kundalini Chakra-leer

Doelstelling: Het kennisnemen van de praktische en theoretische aspecten van het tantrische chakra-model, de verschillende chakra-energieën.
Bewust worden van de werkzaamheid van de energie van de verschillende chakra’s en het verkrijgen van inzicht in de relatie tussen de chakra’s en de Kundalini energie.

Kamamudra (tantrische yoga met een fysieke partner)
Doelsteling: Het leren van de techniek van uitwisseling van Kundalini-energie tussen 2 of meer mensen en het leren opbouwen van deze Kundalini-manifestatie.
Inhoud:
Introductie van tummo basics: een meditatie-techniek die gebruikt wordt in het Tibetaanse boeddhisme.
Het gezamenlijk uitvoeren van asana’s en tantrische rituelen.

Concentratie en Meditatie
Doelstelling: Het ontwikkelen van het concentratievermogen en haar rol in het proces van het ontwaken van de Kundalini.
Inhoud:
Beoefenen van verschillende vormen van meditatie voor verschillende doelen.
Ontwikkeling van concentratievermogen.

Empty Touch®: ‘Mindloze’ aanraking.
Doelstelling: Synchronisatie van energie-uitwisseling en het balanceren van de chakra’s.

Un-minding®: Ont-Minden®
Doelstelling: De mind en haar denkprocessen te omzeilen.
Inhoud:
Het aanbieden van gereedschappen die mogelijkheden bieden om te handelen en te reageren zonder de ‘veiligheidsfilters’ van de mind.
Het omzeilen (to by-pass) van de mind is noodzakelijk om voorbij de ijzeren greep van de mind, controle en het willen begrijpen te komen met als doel om een werkelijk volledige, langdurige spirituele ontwikkeling te bereiken en te onderhouden.

Module Tantrische Relaties
Doelstelling: Bewustwording en toepassing van een tantrische leefwijze in verschillende relaties.
Inhoud:
Polariteit en dualiteit spelen een grote rol in relaties. Elke interactie met een ander is een energie-uitwisseling met een directe invloed op het bewustzijn en de eigen Kundalini energie.
Herkenning van de verschillende energetische relaties en hun invloed op je leven komen aan bod.

Voeding en Kundalini-energie
Doelstelling: Inzicht verkrijgen in de relatie tussen Kundalini-stijging en verandering van eetgewoonten en het voedingspatroon.
Inhoud:
Voeding speelt een grote rol in het proces van de ontwaking van de Kundalini-energie. Aan bod komen vasten, reinigende en zuiverende voeding alsook vitamines en mineralen.

Persoonlijke lespresentatie
Doelstelling: Inzicht verkrijgen in de wetmatigheden van een les-presentatie en hiervan zodanig gebruik kunnen maken dat de inhoud van de les optimaal uit de verf komt.
Inhoud:
Binnen de lessen ‘Presentatie’ wordt gewerkt aan: Chakra-energieën, spraak, stem, houding, adem en oogcontact. Persoonlijke leerpunten worden gesignaleerd waarmee de leerlingen ook thuis aan de slag gaan.


OPZET VAN DE OPLEIDING

Studie-investering
Naast de lessen dien je rekening te houden met de nodige zelfstudie. Dagelijks, gedurende de gehele opleidingsperiode zal je 1 tot 2 uur per dag moeten besteden aan het praktiseren van de leer (dit zijn tevens huiswerkopdrachten)

Duur van de opleiding
september 2019 t/m juni 2021 (geen lessen in de maanden juli en augustus)

Lestijden en data
Een weekend per maand, zaterdag en zondag, van 11.30 – 17:00 uur.

Lesdagen 2020
18-19 jan
15-16 feb
14-15 maa
18-19 apr
16-17 mei
20-21 jun
Juli en Augustus geen lessen
5-6 sep
3-4 okt
7-8 nov
5-6 dec (eind examen 1e jaar)

Lesdagen 2021
9-10 jan
13-14 feb
13-14 mar
17-18 apr
15-16 mei
12-13 juni
juli en augustus geen lessen
11-12 september
16-17 oktober
20-21 november
11-12 december (eind examen)
18 december (uitreiking certificaat)

DEELNAME EN AANMELDING
Voorwaarden tot deelname
1. Je bent minimaal 23 jaar
2. Je hebt tenminste 2 jaar ervaring met yoga
3. Je hebt een gezonde lichamelijke en geestelijke conditie
4. Je hebt een redelijke beheersing van de Engelse taal
5. Je hebt de intentie om 100 % van de lessen aanwezig te zijn
6. Vooraf vindt een intake/toelatingsgesprek plaats.

Leerlingen moeten enigszins bekend zijn met yoga en vrij zijn van blessures. Het praktiseren van de Maha Kundalini Tantra-lessen is behoorlijk intensief dus een goede lichamelijke conditie is vereist. Verder is een redelijke beheersing van de Engelse taal noodzakelijk omdat de lessen gedeeltelijk in het Engels zullen worden gegeven.
Voorafgaand aan de definitieve inschrijving hoor je deel te nemen aan de infomiddag. Vervolgens, wanneer je serieus bent geinteresseerd in de opleiding, vindt een toelatingsgesprek met de leraar plaats. Deelname aan de infomiddag is een voorwaarde voor deelname aan de opleiding. Meld je dus eerst aan voor de Infomiddag en DAARNA voor een toelatingsgesprek.  Het toelatingsgesprek kun je aanvragen door het volgende formulier in te vullen: Toelatingsgesprek formulier.

Accreditatie en certificatie
De opleiding wordt afgerond met de uitreiking van een certificate of complition mits voldaan is aan de volgende voorwaarden:
a. Aanwezigheid van min 95%. Deelname aan de lessen is verplicht. Alleen bij dringende redenen
(ziekte, familie-omstandigheden en dergelijke) kan hiervan, in overleg, worden afgeweken.
b. Alle onderdelen zijn met een voldoende afgerond.
c. Eindscriptie: de eindscriptie vormt de afronding van je opleiding. Je kiest een eigen onderwerp, uiteraard in relatie tot Maha Kundalini Tantra.
d. Eindexamen theorie: Met een gemiddeld cijfer van 6 ben je geslaagd, met een gemiddeld cijfer van een 5,9 ben je niet geslaagd.
e. Eindexamen praktijk: De leraar beslist of je bent geslaagd of niet gebaseerd op je prestatie. Indien je niet bent geslaagd, wordt je de mogelijkheid geboden om in hetzelfde weekend een herexamen te doen.

IMKTTA_final3-01

Het certificate of complition voldoet aan de eisen van de International Maha Kundalini Tantra Teachers Association (IMKTTA). Het certificate of complition geeft recht op het lidmaatschap van de IMKTTA.
Gecertificeerde Maha Kundalini Tantra Leraren conformeren zich door hun lidmaatschap aan de opgestelde IMKTTA-Code of Ethics for Maha Kundalini Tantra Teachers

Na afronding van de opleiding ben je in staat om zelfstandig les te geven aan zowel individuen als aan (specifieke) groepen. Je kunt een eigen Kundalini Tantra praktijk starten of gaan werken als zelfstandige bij andere tantra- en yogascholen.

IMKTTA Docentenbank
Maha Kundalini Tantra docenten kunnen zich kosteloos inschrijven in de digitale docentenbank. Het logo van IMKTTA mag door afgestudeerden worden gebruikt in eigen publicaties en reclame-uitingen.

Studiekosten
Lesgeld: €3960- excl. 21% btw
In dit bedrag zijn inbegrepen: 40 lesdagen

Aanmelding en inschrijving
1. Aanbetaling van € 550,- direct te voldoen bij definitieve aanmelding. Het overige bedrag kan in 1 keer (je krijg €110 korting) of tot max 15 termijnen  worden voldaan op rekeningnummer: NL31 TRIO 0390357162 t.a.v Maha Kundalini Tantra Nederland met vermelding van uw naam en factuurnummer.

2. Je inschrijving is pas definitief als je het inschrijfformulier hebt ondertekend en het inschrijfgeld/aanbetaling of het volledige bedrag, of de eerste termijn hebt voldaan. Wordt de opleiding geannuleerd, dan vindt retourenring plaats van het door u betaalde bedrag. Annulering kan plaatsvinden bij onvoldoende aanmeldingen.

4. Iedere leerling draagt zelf volledige verantwoordelijkheid voor zijn of haar gezondheid. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaar je tevens dat je lichamelijk gezond bent en geen medische klachten hebt die volledige deelname aan het opleidingsprogramma in de weg zouden kunnen staan.

5. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier stem je er mee in zelf de volledige verantwoordelijkheid te dragen voor alle risico’s, blessures of schade, die kunnen ontstaan door deelname aan het opleidingsprogramma. Verder verklaar je bewust en vrijwillig af te zien van toekomstige claims tegen de docent, voor elke blessure en welke schade dan ook die je op zou kunnen lopen door aan het studieprogramma deel te nemen.

6. Als leerling aan deze opleiding ben je verplicht blessures die tijdens de opleidingsperiode ontstaan, een eventuele zwangerschap, maar ook alle medische klachten die je deelname aan het programma kunnen beïnvloeden, zo snel mogelijk aan de docent van de opleiding te melden.

Docent:
DaniëL Yuno

Contact:
contact@kundalinitantra.nl

Vrouw Lotus
WIT
WIT
WIT
Scroll Up