Wat zijn de verschillen tussen Sutrayana (traditioneel niet-tantrisch boeddhisme) en Tantrayana (boeddhistische tantra)?

Verschillende stromingen van Sutra alsook binnen de Tantra hebben uiteenlopende meningen en visies ontwikkeld. De meeste leraren in dit Kali-tijdperk zijn monniken en geen yogi’s. Dit betekent dat de leer vooral theoretisch en verbaal van aard is en niet (meer) is gebaseerd op ervaring.

Monniken geven informatie en kennis door. Yogi’s geven ervaring door en zijn vrij van dogma’s, tradities en religies. Ze hebben een duidelijke voorkeur voor grotten en afzondering…

Vergelijkingen in onderstaande tabel zijn gebaseerd op verschillende meningen van verschillende tradities en stromingen in het Tibetaanse Boeddhisme. Online is veel te lezen over het Tibetaans Boeddhisme, maar het is zeer zeldzaam om twee gelijke meningen te vinden over één bepaald onderwerp.

Ik erken of verwerp onderstaande informatie niet. Deze vergelijking bied ik je aan als een dienst aan een ieder die is geïnteresseerd in Sutrayana en Tantrayana. Jij bent (theoretisch) je meester van jouw gedachten.

Liefde Boven Alles

ONDERWERP SUTRAYANA TANTRAYANA
De Voorwaarden Afkomen van de cyclisch bestaan (Samsara en incarnatie). Erkenning van de leegte. Incarnatie is een gedacht, idee. Alles stroomt altijd, de hele tijd. Je kan niets vasthouden.
De Les Theoretisch, verbaal. Gebaseerd op meningen en gedachten. Praktisch. Gebaseerd op daden en persoonlijke ervaringen.
De Onderwijs-methode Maakt gebruik van mentale overdracht (woorden, gedachten). Vraagt gehoorzaamheid, loyaliteit en blinde acceptatie van de leer. Maakt gebruik van mentale, fysieke en emotionele energie. Vraagt een open-mind, nieuwsgierigheid, moed, vertrouwen in zichzelf, onderzoekend karakter en bereidheid om zichzelf te ontkoppelen van de illusie van het ‘Ik’ en ‘zintuiglijke realiteit’.
Het Pad Het Pad is boven de mens. Afstand nemen van zichzelf, emoties en de wereld zoals we deze ervaren. De mens is het Pad; Transformatie en bevrijding van de menselijke perceptie van energie die wordt belemmerd en begrensd door de zintuigen. Illusies.
Uiterlijke Kenmerken Extern en zichtbaar door bepaalde klederdracht, kleuren, accessoires en gedragscodes. De leerling hoort deze te gebruiken om erbij te kunnen horen.

Geen externe kenmerken. Elke leerling is vrij om te kiezen hoe hij/zij eruit ziet. Anti-gedragcode. Veracht codes, regels, normen en waarden, compartimentering en catalogisering.
Weergave van Verlichting Erkenning van leegte. Lijden beëindigt door eliminatie van verontreinigingen. Erkenning van onafscheidelijkheid van leegte en vorm (heelheid).
Karakter van Verlichte mensen Heiligheid, vrede, onmenselijk. Edel, heldendom, meesterschap, avontuurlijk, speels, angstloos.
De Waarheid Benadrukt absolute waarheid en streeft naar de waarheid. Benadrukt relatieve waarheid (schijn). Verwerpt uiteindelijk het onderscheid tussen de twee. De menselijke perceptie van waarheid is het eindresultaat van gedachten plus zintuigen. Het is altijd subjectief en relatief. De ware waarheid is niet te bevatten door de mind.
Het Uitgangspunt Oordelen, Vooroordelen. Kiezen, Ervaren.
Het Doel Streeft naar het bereiken van het absolute domein (Nirvana), een wereld zonder pijn en lijden. Upgraden van het leven. De mens wacht een betere wereld die te bereiken is door spirituele kennis. Handelt vanuit het moment binnen het relatieve domein (de wereld zoals deze verschijnt). Nirvana staat niet los van Samsara. Ze zijn Eén. Alles is perfect zoals het is. Er is niets anders dan wat er al is: het moment, het nu.
De Wereld Is onjuist en foutief, corrupt. Veroorzaakt ellende, pijn, lijden, ziekte en armoede. Ontwaakt negatieve emoties. Moet worden verlaten door de beoefenaar, streven naar een betere andere wereld. Jij bent een Boeddha. Iedereen die je ontmoet is een Boeddha. De hele wereld is een heilig paradijs vol plezier. Tantra streeft naar acceptatie van alle omstandigheden. Dit is een duidelijk wenselijke manier van zijn. Daarnaast helpt het accepteren van alles je om andere tantrische doelen te bereiken.
Lijden Is noodzakelijk. Is het uitgangspunt en de essentie van de leer. Een einde aan het lijden brengen. Is een optie en wordt geaccepteerd. Wordt gezien als de ontwaker van compassie en medeleven.
Plezier Slecht, ongewenst. Wordt gezien als een obstakel in de weg naar verlichting en perfectie. Veroorzaak : luiheid, geen discipline, ontbreken van vastberadenheid en geen doorzetvermogen. Geaccepteerd en gewenst. Bron van gezondheid en blijheid. Hoort getransformeerd te worden tot universeel bewustzijn. Alleen plezier kan plezier creëren; pijn creëert pijn.
Het Ego Het grootste probleem en obstakel, een illusie, hoort vernietigt te worden. Hoort bij de Boeddha-natuur. Geen obstakel. Hoort getransformeerd te worden van zelfzuchtigheid naar onzelfzuchtigheid.
Het Lichaam Bron van mentale verontreinigingen, Patikulamanasikara:’reflecties van afstoting’. Onderworpen worden, niet puur, verrot, tijdelijk en onbelangrijk. Bron van verrukking, onmisbaar voor meedogende acties, hoort gevierd te worden. Bron van bewustzijn en een gereedschap. Hoort bij de Boeddha-natuur. De zetel van de latente energetische en oneindige potentiaal ‘Kundalini’.
Emoties Vijf vergiften om af te zweren: hebzucht, woede, verlangen, afgunst en ontkenning. Vijf elixers van de wijsheids-energieën: vrijgevigheid, duidelijkheid, waardering, actie en acceptatie. De vijf wijsheids-emoties van de Vajrayana traditie.


Seks

HET obstakel naar verlichting. Zonder celibaat is spirituele vooruitgang niet mogelijk. Afleidend, misleidend, verslavend en vernietigend. Staat tegenover spiritualiteit.
Uitzonderlijk nuttig als een motivatie en methode op het snelle pad naar Boeddha-schap. Hoort bij de Boeddha-natuur. Seksuele energie hoort getransformeerd te worden tot Universeel bewustzijn, Eenheid en verlichting. Het eerste en tevens laagste niveau van bewustzijn.
Tibetaanse Tantra beschouwt de tantrische verborgen technieken van geslachtsgemeenschap als een zeer fundamentele manier om Boeddha-schap te bereiken. Seks is niet wat je ziet of denkt. Alle seksuele handelingen zijn sleutels van energetische zegels. Voor de meeste beoefenaars zijn deze sleutels onzichtbaar.
Relatie Wordt afgeraden en wordt gezien als een obstakel in de weg naar verlichting. Monniken mogen geen gezin stichten. De Tantrika wordt aangemoedigd om relaties te ervaren. Gezin is welkom en wordt gezien als een belangrijke en somsnuttige ervaring.
Vrouwen Spiritueel inferieur. Spiritueel superieur.
Tijd tot Volledige Verlichting ‘Drie ontelbare eonen’, wat miljarden jaren betekent. Het eind- resultaat van eeuwenlangoefenen door ontelbare incarnaties van de ziel. Tussen een moment en een leven, afhankelijk van doorzetvermogen, passie, wil, talent, eigenschappen van het individu en haar levensomstandigheden.
Impressie Wordt gezien als een veilig pad. Wordt gezien als een gevaarlijk pad.
Methoden Een paar methoden die passen bij iedereen. Groot in aantal en divers in benaderingen, geschikt en aangepast aan verschillende soorten mensen en situaties. Worden per individu doorgegeven. Elke leerling krijgt een unieke en persoonlijke begeleiding.
Gedachten Zijn obstakels die moeten worden weggenomen tijdens meditatie. Essentie voor verlichting, Mijlpalen naar zelf-realisatie.
Meditatie en Actie Afzonderlijke activiteiten. Zijn onafscheidelijk: actie is meditatie en meditatie is actie.
Geheimhouding Niet geheim; kan en moet aan iedereen worden onderwezen ongeacht hun niveau of inhoud. Geheim. Wordt alleen gegeven aan de leerling die deze kan begrijpen, beoefenen en ervaren. De leer is meer persoonlijk en wordt aangepast aan het vermogen van de leerling.
De Leraar De Leer wordt doorgegeven aan leerlingen vanuit kennis. Een persoon die universele, niet-persoonlijke leringen geeft. De Leer wordt doorgegeven aan leerlingen vanuit eigen ervaring. Geeft specifieke, gepersonaliseerde, op niveau aangepaste leer aan de leerling.
Ethiek Hoofdzakelijk gebaseerd op zelfontkenning. Oppervlakkig verenigbaar met christelijke moraal, normen en waarden, goed en slecht, licht en donker. Dualiteit. Verwerpt zelfontkenning. Voorbij goed en kwaad; duidelijk onverenigbaar met de christelijke moraal, anti-religie, dogma’s en voorwaarden. Geen oordeel en dualiteit. Alles is juist – Altijd.
Scroll Up