ZELFHAAT

 Het bewust scheppen van Karma (de mentale gedachten en fysieke handelingen van een individu die gevolgen hebben voor dit leven, maar ook voor volgende levens door middel van reïncarnatie) begint op het moment dat je je bewust bent geworden van de invloed die jouw gedachten, woorden en daden hebben op jezelf en op anderen. Jouw zelf-bewustzijn kan worden vergroot door bijvoorbeeld het volgen van lessen over spiritualiteit en bewustzijn, het lezen van boeken etc.

Al van kinds af aan ervaren we hoe anderen reageren op onze woorden en daden. Op een bepaald moment worden de meeste mensen zich bewust van het feit dat, voordat zij iets zeggen of doen, zij hier eerst over nadenken voordat zij tot actie overgaan. Je denkt bijvoorbeeld: ‘Wanneer houden de buren nu eens op met die herrie?!” Na wikken en wegen trek je de stoute schoenen aan bel je aan bij de buren met de vraag of het wat zachter kan. Als blijkt dat je na dit verzoek nog steeds geluidsoverlast ervaart, besluit je alsnog de politie te benaderen.

 

Wij leren en ervaren dat onze gedachten, woorden en daden slechts twee verschillende soorten van invloed hebben op ons en op anderen: het creëren van harmonie of disharmonie in ons en/of om ons heen.

 

Als wij niet van onszelf houden zoals wij zijn op elk willekeurig moment, creëren we disharmonie in onszelf dat leidt tot zelfhaat. Wij reageren op onze zelfhaat met gedachten, emoties en daden die zorgen voor een toenemende levensstijl van zelfvernietiging.

 

Deze levensstijl zorgt niet alleen voor zelf-beschadiging maar beschadigt ook de mensen om ons heen en vergroot de disharmonie in en om ons heen.

 

Vanaf het moment dat wij ons bewust worden van de invloed van onze gedachten en daden, dragen wij de volledige verantwoordelijkheid voor deze gedachten, woorden en daden. Elke keer dat we bewust disharmonieuze gedachten scheppen en onderhouden, zien we de resultaten terug in onze relatie met onszelf en met anderen. We zullen de resultaten ook ervaren in onze volgende incarnatie…

 

Wanneer je onbewust bent van de invloed van jouw gedachten, woorden en daden tellen ze karmatisch niet mee. Je bent je niet bewust van het mogelijke gevolg van een bepaalde gedachte of daad. Ook zelfvernietiging vanuit onwetendheid wordt karmatisch gezien niet meegeteld. Je leeft in de veronderstelling dat niemand jouw gedachten kan horen, zien of voelen. Je denkt dat ze geen effect hebben op jezelf en op anderen. Je denkt: “Niemand kan mijn gedachten horen of zien en daarom hebben ze geen invloed op anderen”. Maar dit is een groot vergissing! Gedachten zijn energie en energie heeft invloed, altijd!

 

Bronnen van zelfhaat

De bronnen van zelfhaat liggen in onze opvoeding en in het onderwijs.

Beide zijn ze gebaseerd op het negeren van het Zelf, van onze wil en onze behoeftes.

Aan de ene kant worden onze gedachten, behoeften en emoties ontkent terwijl tegelijkertijd de externe behoeften, gedachten en emoties van buitenaf op ons worden geforceerd. Behoeften, gedachten en emoties van anderen krijgen voorrang en vormen één van de beginselen van de meest voorkomende vormen van onderwijs en opvoeding.

 

De resultaten van dit soort opvoeding en onderwijs zijn zeer efficiënt voor de opvoeder/onderwijzer en tegelijk zeer schadelijk en rampzalig voor degene die wordt opgevoed en/of onderwezen.

 

Je wordt geleerd om jezelf niet te vertrouwen (zowel fysiek, emotioneel als mentaal).
Je wordt geleerd jezelf te gehoorzamen aan de wil, het geloof, overtuigingen, meningen en denkpatronen van een ander.
Je wordt geleerd om iedereen te ervaren als een autoriteit en als een ‘beter-weter’.
Je wordt geleerd jezelf, jouw wil, behoeftes, intuïtie en soms ook jouw geweten te negeren.
Je wordt geleerd jezelf te verkleinen en te onderschatten.
Je wordt geleerd dat, om deel te nemen aan je gezin, familie, school etc en jouw mogelijkheid om geaccepteerd te worden door anderen, een direct resultaat zijn van je aanpassingsvermogen aan de verwachtingen en de wil van de ander. Hoe meer je je aanpast aan de behoeften en wil van anderen, hoe meer je geliefd, geaccepteerd en beloond word. Je doet wat de ander wil, zo niet dan word je gestraft op een fysieke, mentale, emotionele en/of sociale wijze.

 

Telkens wanneer je je gehoorzaamt aan één of meer van de hierboven genoemde punten, haat je jezelf steeds een beetje meer. Al deze punten staan precies tegenover onze menselijke energie. Ze vernietigen de natuur van de mens. De mens is in zijn wezen een schepper en is niet gemaakt om gehoorzaam te zijn, maar wel om te ondernemen, te ontdekken, te leren en te ervaren. Een mens wil zich manifesteren, zonder belemmert of beperkt te worden door anderen.

 

Je haat jezelf wanneer je luistert naar ouderen, naar je lerares, je partner etc en wanneer je voldoet aan de eisen die zij aan jou stellen. De meeste mensen lijden aan een chronische ‘weerstands-ontsteking’. Ze tonen 24/7 weerstand tegen bijna alles en iedereen. Deze weerstand heeft invloed op zowel de fysieke, mentale als emotionele gezondheid van de mens. Deze weerstand is zo vanzelfsprekend geworden dat we dit bijna niet meer voelen en ons hier bewust van zijn.

 

Soms is het tonen van weerstand terecht. Denk bijvoorbeeld aan het betalen van (teveel) inkomstenbelasting of tegen het geforceerd worden om je recht op onaantastbaarheid van jouw lichaam te beschermen etc.

De schade van het continue tonen van weerstand is enorm. Dit zorgt ervoor dat de meeste mensen zichzelf zo erg haten en minachten, dat ze lijden aan een verschijning die zich kenmerkt door een actieve doorlopende zelf-vernietigende manier van leven.

 

Deze schadelijke manier van leven bestaat uit 2 componenten:

Je accepteert bijna alles dat niet goed voor je is; ongezond voedsel, alcohol, roken, drugs, urenlang achter een scherm zitten, te weinig slaap etc.
Je toont weerstand tegen bijna alles dat JUIST voor je is zoals bewegen, yoga, meditatie, gezond eten, voldoende slaap etc. Deze dingen activeren weerstand in je. Je kan urenlang doorbrengen achter het scherm van je computer, maar je toont weerstand en je voelt irritatie als je wordt gevraagd om te bewegen, trainen, op tijd te gaan slapen etc. Je toont de grootste weerstand tegen de mensen die het meest van je houden, die je steunen, die je jouw valkuilen laten zien en waarlijk om je geven.

 

We leven in een omgekeerde wereld. We accepteren bijna alles dat slecht voor ons is. Dit is het grootste obstakel waar ieder van ons mee te maken heeft: zelfhaat. Zolang je niet van jezelf houdt, maak je misbruik van je levensenergie en creëer je disharmonie in en om je heen.

 

Stel jezelf de volgende vragen:

Leef ik het leven dat ik wil leven? Zo nee, waarom verander ik niet mijn manier van leven?
De manier waarop ik leef: vergroot dit mijn zelfhaat of vergroot dit mijn zelfliefde en -waardering?
Wat in mijn leven veroorzaakt mijn zelfhaat en wat creëert en vergroot mijn zelfliefde?
Wat kan ik en hoor ik te doen om trots op mezelf te zijn?
Wie uit mijn sociale netwerk kan mij helpen en inspireren op mijn pad richting zelfliefde en harmonie?