Tantristische relaties & geluk

Waar we ook zijn, of dit nu op het werk, in de kroeg of in de supermarkt is, overal om ons heen horen we mensen klagen over hun relatie, over de bitterheid en frustratie die zij ervaren in hun relatie.
In vroegere tijden diende een relatie als een overlevingsmechanisme; als alleenstaande had je namelijk weinig kans om te overleven. Hoe vijandiger de omgeving, hoe groter de sociale cel om je heen: dit kon de stam zijn of de uitgebreide familie waar je deel van uitmaakte.

Hoe makkelijker, veiliger en comfortabeler het leven, hoe kleiner is de sociale structuur om de mens. Zo klein zelfs dat we tegenwoordig 1-op-1-relaties hebben. Individualisering neemt nog steeds toe. Mensen zien zichzelf steeds vaker als een autonoom individu in plaats van onderdeel van een familie, stam of dorp. Wij denken steeds onafhankelijker te zijn, maar niets is minder waar.
Niemand is onafhankelijk en staat alleen. Ieder persoon is afhankelijk van het werk en talenten van duizenden mensen die van alles produceren: kleding, huizen, auto’s, voedsel etc.

Een 1-op-1-relatie, een relatie met één partner, is energetisch gezien een onnatuurlijk concept en past niet bij de ware energetische natuur van de mens.

Om een lange en onnodige discussie te voorkomen zal ik dit nu meteen bewijzen:

Als een 1-op-1-relatie onze ware energetische natuur zou zijn, dan zouden we geen behoefte hebben om “vreemd te gaan”, verliefd te worden op een ander persoon of een relatie willen hebben met meerdere partners. Ons gedrag en onze daden zijn het bewijs dat een monogame relatie in contradictie staat met onze ware energetische natuur.

Let op:

ik schrijf over “onze ware energetische natuur”, niet over onze mentale gedachten, ideeën, overtuigingen, geloof, normen en waarden, programma’s, angsten en wensen.

“Wees gelukkig met wat je hebt”, zo was de boodschap van onze (over)grootouders aan onze ouders. “Je hebt een man, hij brengt geld in het laatje, de vaste lasten worden betaald, je hebt een dak boven je hoofd en de kinderen zijn gezond”. Met andere woorden “Zeur niet”.

Is dit echt je gewenste relatie? Is dit echt het leven dat je wilt?

Als een man voor één vrouw zorgt, gaan al zijn middelen naar deze ene vrouw en hun kinderen. Zij hoeft de man, zijn talent, vermogens, energie, aandacht en zijn geld niet te delen met andere vrouwen. Hierdoor vergroot de vrouw haar overlevingskansen alsook de illusie van veiligheid van zowel zichzelf als van hun gezamenlijke kinderen.

Dit relatief nieuwe concept van een monogame relatie draagt een onzichtbaar nadeel in zich. In sommige culturen wordt de vrouw geïsoleerd, zowel mentaal (van haar wordt verwacht dat zij studeert tot een bepaald niveau of de school en beroepskeuze worden beperkt), fysiek (zij hoort zich te houden aan bepaalde kledingvoorschriften) alsook sociaal (de vrouw hoort thuis te zijn en te zorgen voor het huishouden en de opvoeding).

In het Westen wordt van de vrouw verwacht zich te transformeren tot een “Wonder-Woman”.

De vrouw hoort haar natuurlijke moederschap te combineren met werk (vaak buitenshuis), geld verdienen, zich te ontwikkelen in de maatschappij etc. Vrouwen hebben van nature een grote behoefte aan het delen van hun emoties, gedachten en ervaringen met andere vrouwen. Dit geldt ook voor hun moederschap. Vrouwen hebben elkaar nodig om te kunnen leven in emotioneel, mentaal en fysiek evenwicht. In het Westen is het oer-oude “zusterschap” zo goed als verdwenen. Haar behoefte om een 1-op-1 relatie te hebben met een man heeft haar geïsoleerd en verwijderd van haar zussen. De resultaten hiervan voelen we allemaal.

De relatie word gezien en ook gepresenteerd als een praktisch, veel belovend product dat bepaalde behoeftes hoort te vervullen. Echtscheidingen kwamen in de eerste helft van de 20e eeuw zelden voor en vrouwen moeten tot de dag van vandaag heel hard vechten voor hun rechten, vrijheid en gelijkheid.

Door het feit dat men een monogame relatie begon te zien als de heersende norm, begonnen mensen te spreken over ‘vreemd-gaan’ (wat in wezen ‘natuurlijk-´of ‘vanzelfsprekend-gaan’ betekent). Het niet mogen vreemd-gaan zit zo diep in ons, door de opvoeding en de godsdienst.

De 1-op-1-relatie is zoals gezegd een onnatuurlijk energetisch concept, maar het volgende concept is de ergste en de grootste kwaadmaker: Het koppelen van een 1-op-1 relatie aan geluk! Dit heeft tot gevolg dat je zowel in je huidige als in toekomstige relaties je altijd op zoek zult blijven gaan naar geluk en je zal overtuigd zijn dat je relatie verantwoordelijk is voor je geluk.

Waarom is dit concept zo schadelijk?

Als je een relatie koppelt aan geluk zeg je eigenlijk “Zonder relatie ben ik niet gelukkig”. Of “Ik ben pas gelukkig als ik een relatie heb”.

De koppeling van een relatie aan geluk is een geniaal concept dat een enorme invloed heeft op ons leven en onze economie. De grootste bedrijven hebben dit concept overgenomen; kijk naar Coca Cola, Marlboro, McDonald’s en iPhone. Zij koppelen het bezit van hun product aan de toename van je geluk.

Hoe reageer je op dit schadelijke concept?

 • Onbewust accepteer je het idee dat een relatie je gelukkig kan en hoort te maken.
 • Je blijft vastzitten in je relatie omdat je blijft hopen op het geluk waar je naar op zoek bent (maar dit is illusie!)
 • Er is een grote kans dat je je relatie ervaart in stille wanhoop: “Morgen zal het beter zijn…”
 • Er heerst groeiende disharmonie, boosheid, frustratie, bitterheid en/of agressie tussen jou en je partner.
 • Je schept onrealistische verwachtingen en overtuigingen betreft je relatie.
 • Je legt bij je partner de verantwoordelijkheid om veel van jouw behoeftes te vervullen, zoals je behoefte aan seksuele voldoening, emotionele voldoening, intellectuele voldoening, financiële zekerheid, gelukkig zijn etc. Dit betekent dat je weigert om 100% verantwoordelijk te zijn voor de inhoud, de kwaliteit en de invloed van je leven op jezelf, maar ook op die van anderen.
 • Nieuwe, efficiëntere, harmonieuze en meer hedendaagse soorten van relaties worden ontwikkeld en gepraktiseerd door de jongere generaties. Zie de groeiende populariteit van polygame relaties. Polygamie (poly = veel, gamos = huwelijk) is een relatievorm waarbij één persoon tegelijkertijd een relatie heeft met twee of meerdere personen.
 • Een snel groeiende groep van jongeren (tot 30 jaar) neemt afstand van het oude concept van relatie en toont minder interesse in seksuele handelingen binnen, maar ook buiten de relatie. In plaats hiervan focusseren zij zich meer en meer op zelfgroei en bewustzijn en op hun seksualiteit. Zelf-kennis komt i.p.v. relaties met anderen en het onderzoeken van hun seksualiteit vervangt seks. De laatste zorgt voor slapeloze nachten bij veel leiders en overheden. De geboortecijfers laten een dalende trend zien. De jonge generatie heeft aanzienlijk minder behoefte aan en belangstelling voor seks en toont een groeiende belangstelling voor gender-identiteit en seksualiteit.
 • Veel onderzoeken tonen aan dat in het Westen de voorkeur van de meeste mensen uitgaat naar een relatie met een hoofdpartner, dit met de mogelijkheid, legitimatie en vrijheid om parallelle seksuele, emotionele en intellectuele relaties te hebben met anderen.

De waarheid is dat niets van buitenaf ons gelukkig kan maken. Geluk, blijdschap, veiligheid: zij groeien van binnen naar buiten. Onze ‘grondstoffen’ groeien van binnenuit. Geluk, blijdschap en veiligheid zijn een direct resultaat van je zelf-manifestatie en van je onafhankelijke innerlijke rust en harmonie.

Elke onenigheid of ruzie met onze partner is altijd een direct resultaat van onze behoefte om gelukkig te zijn in het algemeen en vooral binnen onze relatie. Natuurlijk richten we ons direct als eerste op onze partner. Waar zijn al zijn/haar mooie beloftes gebleven? … In ons hoofd! We hebben onrealistische verwachtingen betreft onze relatie gecreëerd. Dat is waar het om gaat.

Aandacht

Een veelgehoorde klacht van partners over hun relatie is het missen van aandacht; het missen van gezien worden, gehoord worden, begrepen worden.
Aandacht is een manier waarop wij onszelf evalueren. Aandacht is onze spiegel: “Wie zijn we, hoe doen we iets?” Maar vooral ook: “Hoe reageert de ander op ons?”
De meeste mensen reageren vijandig op personen die aandacht vragen. Dit komt doordat we als kind waarschijnlijk niet de aandacht hebben gekregen waar we om vroegen en die we nodig hadden.
Ouders reageren vaak met irritatie op het verzoek van aandacht van hun kinderen. Kinderen vragen vaak om aandacht. Zo leren ze zichzelf kennen; ze leren zichzelf te evalueren en leren zich aan te passen aan de verwachtingen, normen en waarden van hun ouders, opvoeders en de maatschappij.
Ouders die vaak zelf ernstig te kort komen aan aandacht (lees: behoefte hebben aan aandacht) ervaren de eis van hun kinderen om aandacht als zeer vermoeiend en ongewenst. “Hoe durven ze zo vaak om mijn aandacht te vragen? Kunnen ze niet zien dat ik bezig ben, dat ik ook een leven heb? Dat er meer is in het leven dan constant te zorgen voor de kinderen?”
Aandacht vragen is dus niet vanzelfsprekend en vaak ook niet toegestaan. Bij veel families en in relaties wordt de natuurlijke behoefte van de mens aan aandacht en vooral de behoefte van de kinderen aan aandacht gezien als een teken van een ongewenste en storende behoefte.Dit zorgt ervoor dat de meeste mensen honger hebben naar aandacht en zij alles zullen doen om dit te krijgen.
Dit zorgt ervoor dat we vinden dat we ons gebrek aan aandacht van onze ouders horen te krijgen van onze partner.

Vijandigheid

Er is sprake van onzichtbare vijandigheid van vrouwen naar mannen en vice versa. De vrouw is namelijk van nature energetisch afhankelijk van de man omdat hij haar leegte kan bijvullen. Ik schrijf hier niet over ideeën, maar over Universele Energetische Wetten, over Yin en Yang, over Shiva en Shakti. Als wij afhankelijk zijn van iemand dan kunnen we niet werkelijk van deze persoon houden omdat hij of zij symbool staat voor onze tekortkomingen. De vrouw moet vaak bedelen of manipuleren om aandacht te krijgen van de man. Dit doet ze ongewild en is zich vaak ook niet volledig bewust dat ze dit doet. Het is (provocatief) te vergelijken met een junk die van haar/ zijn dealer houdt zolang de dealer met goed spul komt. En als de dealer geen goed spul meer levert? Dan zoeken we een andere dealer…

De enige 2 mogelijkheden om de illusie van geluk te kunnen ervaren in je relatie is door:

1.Een relatie te hebben met een gelukkig persoon. Hij of zij vindt het geluk in zichzelf. Hij of zij heeft je aandacht niet nodig. Hij of zij kan je leren hoe je geluk kunt ervaren in jezelf. Om genoeg aandacht te kunnen krijgen, heb je een partner nodig die geen aandacht nodig heeft, hij of zij komt hierdoor nooit tekort en is bereid om aandacht te geven zonder grenzen en frustratie en zonder iets terug te verlangen.
2.Door het geluk in jezelf te ontwikkelen.

Maha Kundalini Tantra & Relaties

Maha Kundalini Tantra benadert een relatie vanuit De Universele Wetten van Energie. Een relatie is een energetisch mechanisme. De natuur van elke energie is zichzelf te willen manifesteren door beweging, stroming, trilling. Blokkeer je deze energie, dan creëer je energetische stagnatie. Stagnatie zorgt voor ellende op zowel fysiek, mentaal als emotioneel niveau. Een relatie hoort te stromen, van binnen naar buiten.

Wanneer je je relatie ziet als een junk~dealer-relatie, creëer je energetische stagnatie en zal jullie relatie nooit kunnen stromen.

Tantrische Relatie

Een Tantrische Relatie is verankert in de Universele Wetten, niet in menselijke wensen.Universele Wetten hebben te maken met harmonieuze of disharmonieuze energie.

Disharmonie creëert pijn en onrust in de mens.
Harmonie creëert vreugde en vrede in de mens.

 • produceren
 • vasthouden
 • verspreiden
 • samentrekken
 • opladen
 • ontladen
 • transformeren naar verschillende soorten van energie (bijvoorbeeld seksuele energie, gematerialiseerde energie, mentale energie etc.)

 

Dit betekent dat:

 1. Energetisch gezien een relatie een doorlopende en groeiende dialoog is tussen 2 energetische structuren die zoeken naar een onderling energetisch harmonieuze stroming.
 2. Alles dat de partners denken, zeggen, doen en delen groeit vanuit de intentie en de behoefte om het bovenste doel te bereiken.
 3. De partners dezelfde behoefte delen.
 4. De partners elkaar niet meer zullen zien als een “geluk-maker” of als een “geluk-vernietiger”.
 5. Elke gedachte, emotie, woord of daad van de partners draagt de behoefte in zich om 1 of meer van bovengenoemde energetische kwaliteiten uit te voeren (zie nr. 1). Als je jullie relatie zal zien als een energetische dialoog zal een nieuwe wereld voor je open gaan.

Als je je eigen natuur en gedrag zal observeren zal de kans groot zijn dat je zult beseffen dat je de meeste mensen en gebeurtenissen in je leven ervaart op dezelfde manier als “geluk~makers” of “geluk~vernietigers”.

De stappen naar een Tantrische Relatie zijn in onderstaande volgorde:

 1. Zelfliefde Verankert in innerlijke harmonie. Innerlijke harmonie is verankert in leven volgens de Universele Wetten, niet volgens normen en waarden, religies of volgens welke mening dan ook.
 2. Zelfmanifestatie. Actief gebruik maken van al je talenten met het doel om jezelf zo volledig mogelijk te manifesteren.
 3. Wederzijdse aanmoediging. Elkaar steunen, stimuleren en aanmoedigen om de nummers 1 en 2 uit te voeren; dit ten alle kosten, ten kosten van al je verwachtingen.
 4. Gezamenlijke manifestatie. Dit is de meest belangrijke en de essentie van een Tantrische relatie! Gezamenlijk de nummer 1, 2 en 3 gebruiken om te geven aan iets of iemand buiten de relatie. De essentie ligt in het gebruik dat je van de relatie maakt. De relatie is als een locomotief die hoort te rijden.

Als het externe doel bij jou alsook bij je partner past, dan hebben jullie de juiste partner gevonden, ongeacht de gedachten die jullie hierover hebben. Een relatie zonder extern doel, die geen verbinding maakt tussen de talenten van jullie beide ten behoeve van iets of iemand buiten de relatie, zal uiteindelijk doodgaan.

Een Tantrische relatie maakt een verschil in het leven van anderen, niet alleen in jouw leven.
Een Tantrische relatie hoort de harmonie in en om de mens te vergroten.

‘Ik wil mijn relatie gebruiken om…….” . Heb je jezelf deze vraag ooit gesteld?
Hoeveel liefde creëert en manifesteert jullie relatie tot nu toe?
Wees niet bezig met je behoefte-vervulling, dan is er weinig plek voor liefde.

Tantra in het algemeen en Maha Kundalini Tantra in het bijzonder benadrukt het belang van het beoefenen van Tantrische technieken met één hoofdpartner.
Het doel hiervan is de gezamenlijke en harmonieuze dialoog, de energetische ontwikkeling en de spirituele bewustwording van het koppel te steunen en aan te moedigen. Het praktiseren met een andere of meerdere partners wordt gezien als een nuttig en zeer belangrijk deel van de Tantrische relatie en de Tantrische manier van leven, maar het komt zeker niet in plaats van de relatie met een hoofdpartner.

Beoefening van Tantrische technieken en van Kundalini-technieken in het bijzonder door Tantrische koppels met andere koppels of singels die Tantra praktiseren, vormt een deel van de gezamenlijke manifestatie van hun liefde en hun spirituele en energetische eigenschappen. Niet alleen op een fysiek niveau, maar ook op mentaal en vooral op emotioneel niveau. Maha Kundalini Tantra ziet beoefening van MKT-technieken door Tantrische koppels met andere Tantrische koppels of – singles bijna als een “energetische must”.

Het is de persoonlijke en onvermijdelijke verantwoordelijkheid van ieder mens om de juiste vorm van relatie die bij haar of hem past, te vinden en uit te voeren. Ieder mens is een uniek energetische structuur en heeft een unieke vorm van relatie nodig. Het is onze energetische “plicht” om ons zelf-bewustzijn te vergroten en de juiste vorm van relatie te manifesteren. Een relatie die de harmonie in en om ons heen vergroot. Een relatie die resoneert vanuit gouden golven van Liefde, vriendelijkheid, compassie en tolerantie. Een relatie die harmonie creëert, verspreidt en manifesteert. Een Tantrische relatie.

© DaniëL Yuno | All Rights Reserved

Scroll Up