Persoonlijke Veranderingen

Er zijn ook belangrijke, persoonlijke psychologische veranderingen die voortkomen uit het bereiken van Universeel Bewustzijn. Hoe belangrijk ‘iets’ is zal nu gezien worden in een veel groter licht en het ware belang wordt van daaruit bekeken. Dingen die je misschien daarvoor van streek maakten of waar je naar verlangde, kunnen mogelijk hun impact verliezen omdat zij minder belangrijk worden als ze bekeken worden binnen de context vanuit een bewustzijn van alle dingen. Hoe is het bijvoorbeeld mogelijk dat jij je ontzettend opwindt over de krantenjongen die de krant achter de struiken gooit als je werkelijk en voortdurend in geestelijk ‘contact’ staat met dingen zoals: de hongersnood die gaande is in de wereld, het feit dat andere wezens gewoon uitsterven terwijl jij de krantenkoppen leest, inzicht hebt in wat er zal gebeuren als de polen gaan verschuiven, hoe het leven eruit zal zien als jij het bewustzijn hebt van de lava op Saturnus en ga zo maar door…… Ook met zo’n radicale bewustzijnsverandering kunnen sommige zaken, die je mogelijk voorheen ‘als vanzelfsprekend ervaren hebt’ of die je prettig vond, dramatisch veranderen. Hoe kan bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd heel interessant zijn terwijl competitie voor jou nutteloos is omdat je weet dat we allemaal Een zijn, je weet dat we God zijn? En erger nog, je weet dat ‘de wedstrijd’ zelfs afgescheidenheid en vijandelijk gedrag teweegbrengt! Alles wat je aanschouwt vanuit jouw Universeel gezichtspunt is een bundeling van ‘wij’s’ die niet begrijpen wie ze zijn, zichzelf aanvallen zodat sommige ‘wij’s’ kunnen winnen en zich superieur voelen en andere ‘wij’s’ kunnen verliezen en zich verschrikkelijk voelen.
 Leiding van Bovenaf
Het gebeurt gewoon als je afgescheiden zelf zijn illusies opgeeft – zijn kunstmatige zelf gecreëerde leven uit handen geeft. Hoe dichter je bij het bereiken van het Universeel Bewustzijn komt, des te groter zal je gezichtspunt worden en des te meer zul je intuïtief het hele plaatje of de hele situatie ‘zien’. Het verkrijgen van Universeel Bewustzijn is niettemin vrij dramatisch en je kunt er niet onderuit dat je al deze dingen ziet en je er bewust van bent. Maar terwijl iemand die het Universeel Bewustzijn bereikt heeft misschien het ‘hele plaatje’, voor zover mogelijk, op Aarde ziet, zien ook zij zelfs niet alles omdat ze nog steeds in een lichaam zitten. Een algeheel allesomvattend gezichtspunt is niet echt mogelijk, zolang we functioneren in een menselijk lichaam. We kunnen dit bereiken door middel van diepe meditatie, maar als we weer terugkeren naar het functioneren op volledig fysiek niveau, kunnen we alleen de essentie begrijpen van wat we begrepen in onze ‘uiterste gezichtspuntstaat’. Daarom onderwijzen de Kinderen van de Wet van Een dat ‘het ons zelf uit de weg gaan’ en het ons zelf toestaan om een instrument te zijn van de Universele Spirit (God) de grootste wijsheid is. Dit wordt gelijktijdig met Universeel Bewustzijn bereikt – het zit bij het pakket inbegrepen. Als we al doende een instrument geworden zijn van de Universele Spirit wordt er altijd door onze voorouders, onze hiërarchische familie ‘over ons gewaakt‘ en indien nodig worden we begeleid. Dit is geen ‘mediumschap’ of channelen. Het is nog steeds alleen ons eigen Innerlijk Wezen dat de leiding heeft over of in het bezit is van ons lichaam en ons bewustzijn.
 Hoe worden we begeleid?
Ons Innerlijk Wezen is Een met de Universele Spirit en als we het toestaan om ‘naar buiten te komen en wij ons er door laten leiden’ worden we een actieve schakel in de hiërarchische ketting van Universeel Bewuste wezens. Als deel van de ketting worden we geleid door de beweging van de hele ketting en worden we de ketting zelf. Terwijl we nog steeds aardegebonden zijn en belemmerd worden door de beperkingen van het fysieke voertuig, zijn anderen van onze ketting (onze Hiërarchische meerderen) niet zo beperkt. Ook zij zorgen onzelfzuchtig voor alles wat leeft maar zij zijn in een hogere staat van Eenheidsbewustzijn met het Universum dan wij hier op Aarde en hebben een onbegrensde kijk. Omdat we Een zijn kunnen we begeleiding ontvangen van deze andere delen van onze ketting, deze prachtige wezens die een onbelemmerd allesomvattend gezichtspunt hebben. Zij weten altijd wat het beste is, ook al ‘lijkt’ dat niet altijd zo (vanuit ons beperkte gezichtspunt).
  • Hoe kunnen we dit alles weten en al deze paradoxale dingen zien?
  • Hoe kunnen we ze allemaal – gedurende de hele tijd – in ons bewustzijn houden en ons er tegelijkertijd bewust van zijn?
  • Wat bedoel je met: dat zaken die als vanzelfsprekend ervaren werden ook veranderen?
Neem nou die prachtige bloemen daar. Je denkt alleen maar dat ze mooi zijn. Als ik naar ze kijk, weet ik dat ze misschien nooit meer zullen bloeien. Ze zouden ziek kunnen worden. Zij zouden mogelijk kunnen uitsterven. Ik kan misschien blind worden. Ik waardeer ze des te meer omdat ik me bewust ben van deze dingen. Wanneer ik ze niet meer zie of ze gaan dood dan treur ik niet om ze omdat ik weet dat al het leven doorgaat en ze ergens anders verder leven. Het is een paradox. Als je een Universeel Bewustzijn hebt neem je alles veel serieuzer maar ook helemaal niet serieus. Niets kan echt vernietigd of geschapen worden. Het kan alleen van vorm veranderen. Want alles is Een. Jij bijvoorbeeld. Ik Houd van je. Ik ben me er elk moment bewust van dat ik je mogelijk nooit meer zie op Aarde. Je zou vanavond dood kunnen gaan. Ik zou een beroerte kunnen krijgen en niet meer in staat kunnen zijn om te praten of zelfs maar je hand te pakken. Ik waardeer je des te meer en het leven des te meer en ik koester ons samenzijn op dit moment. Daarom gedraag ik me anders. Als ik bijvoorbeeld met je ga vechten en onvriendelijke dingen tegen je zeg of je op wat voor manier dan ook pijn doe, weet ik dat ik misschien nooit meer de kans krijg om het goed te maken, of om me zelfs maar te kunnen verontschuldigen, dan zou dat de manier zijn waarop we onze relatie hier en nu beëindigen. Zelfs als ik me niet bewust was dat we een deel van elkaar waren en jij je daar ook niet echt bewust van bent, dan nog zou ik je niet kunnen kwetsen omdat ik dit weet. Dit is misschien wel onze laatste kans om op deze manier of voor langere tijd samen te zijn. Tegelijkertijd maakt het niet uit omdat we allemaal Een zijn, op elkaar reageren, van vorm veranderen, binnenkomen en weggaan. Het enige wat werkelijk uitmaakt is dat degenen die denken, geloven en als afgescheiden leven, lijden. Lijden is niet nodig..