Bevrijd je van de behoefte om je leven onder controle te houden.
Bevrijd je van de behoefte om je leven te begrijpen.
Bevrijd je van de behoefte om je levensloop tegen te werken.
Deze behoeften zijn rotsblokken die het stromen van je levensrivier belemmeren.

Doe je ogen dicht en zwem met de stroom mee.
Je Vrije Wil zal je gedachten bepalen.
Je gedachten zullen je richting bepalen.
Je daden creëren de oevers van je levensrivier.
De oevers van je levensrivier zijn alles wat achterblijft na je dood.
Creëer je oevers met liefde en aandacht zodat anderen ervan kunnen genieten
en erdoor geïnspireerd worden.

Je respecteert dat wat je weet.
Je bent afhankelijk van alles wat je niet weet.
Een moment van gedachte is een moment weg van je hart.
Niets kan je meer schade berokkenen dan je eigen gedachten.
Kennis is de eerste stap naar wijsheid, het vervangt het niet.
Als jouw mening de ander buiten de cirkel van Onzelfzuchtige Liefde sluit, is dat
verkeerd.

Elk woord is een zaad. Wees een liefdevolle tuinman.
Helpen, Geven, Delen, Tolereren en Meeleven met alles verbeteren je gezondheid.
Haat, Boosheid, Jaloezie, Angst en Consumptie van materiële dingen verslechteren
je gezondheid. Leef gezond.
Wijsheid zonder liefde is domheid.