HOE OM TE GAAN MET TRANSFORMATIES IN JE LEVEN?

Een grote angst van de mens is angst voor transformaties, ofwel angst voor het leven. Ons leven is namelijk een eindeloze ketting van transformaties; dit is de essentie van het leven.

Transformaties zijn oncomfortabel, dit hoort ook zo te zijn. Comfort is het resultaat van herhalende gewoontes en de illusie van bekendheid, veiligheid en controle. Transformatie gebeurt als de afstand tussen onze gedachten en ons dagelijkse leven moeilijk te overbruggen wordt. Verandering, aanpassing en ontwikkeling zijn nodig om weer in (redelijke) harmonie in en met het leven te kunnen stromen. Transformatie is een brug die ons leidt van onze huidige disharmonie terug naar harmonie.

Elke transformatie is een trap van de ladder die wij “Het leven” noemen. Transformaties zijn de bouwstenen van de ontwikkeling van je gereïncarneerde ziel. Weigeren van transformaties betekent weigeren van het levensproces.

Het proces van bewustzijn houdt in dat je nieuwe inzichten verkrijgt over bekende gebeurtenissen, gedachten, daden, gewoontes en patronen. Ons bewustzijnsproces begint met een externe stimulatie: je leest een boek, gaat naar een training of cursus, volgt een les of ontmoet nieuwe mensen. Het ontvangen van informatie (van buitenaf) en het opdoen van ervaringen (van binnenuit) kunnen zorgen voor het creëren van nieuwe inzichten.

Het bewustwordingsproces verloopt als volgt: Je krijgt toegang tot nieuwe externe informatie. Je kunt dit:
a. accepteren of
b. weigeren. Het gaat hier om zowel een mentaal als emotioneel proces.
In geval deze nieuwe informatie deel hoort te zijn van jouw levensevolutie, zal het zich nestelen in je gedachten en zorgt deze informatie voor fysieke, mentale en emotionele reacties, trillingen en resonanties.

Je kunt hierop op 2 manieren reageren:
a. je accepteert het, je doet mee, stroomt mee, je past je aan, je hebt vertrouwen in de juistheid van het proces en steunt dit met je gedachten, emoties en daden.
b. je toont weerstand, weigert om mee te stromen, remt, blokkeert en saboteert het proces met jouw gedachten, emoties en daden.

Wij reageren op verschillende manieren op nieuwe inzichten:
1. Schuldig voelen. Dit is de meest voorkomende reactie. Je schuldig voelen is een resultaat van je opvoeding. Je werd door je ouders getraind om je schuldig te voelen. Jonge kinderen voelen zich nog niet schuldig. Wanneer je, in de ogen van je ouders, onwenselijk gedrag vertoont zullen zij onophoudelijk op je inhameren totdat je je schuldig voelt. Je geest is gebroken… Ook leerkrachten en de overheid zijn verantwoordelijk voor jouw schuldgevoel. Waarom doen zij dit? Om controle te hebben over je gedrag en ervoor te zorgen dat zij krijgen wat ze willen.

2. Schamen. Je schamen is de meest schadelijke, ziekmakende disharmonie-gevende emotie die in de mens te vinden is. Schaamte betekent dat je je ontkoppelt van een stuk energie van jezelf. Het gevoel van schaamte is zo vernietigend dat sommige mensen hierdoor zelfmoord plegen. In de oude Japanse Samoerai-cultuur is een traditionele vorm van zelfmoord, met als doel om schande te voorkomen, een integraal deel van de cultuur die Harakiri of Seppuku wordt genoemd.

3. Spijt hebben. Het mechanisme dat een spijtgevoel ontwaakt is je geweten. Ieder mens heeft twee kompassen: je geweten en je intuïtie. Je geweten: je doet iets en terwijl je dit doet heb je al spijt, maar je stond niet stil. Je hebt een disharmonieuze daad verricht en dit ontwaakt je spijtgevoel.

4. Je voelt blijheid, vreugde en dankbaarheid voor het verschijnen van nieuwe inzichten. Je maakt graag gebruik van deze inzichten met het doel om je zelfmanifestatie en harmonie in je om je heen te steunen en te vergroten.

De eerste 3 manieren van reageren zijn vaak automatische reacties en hebben te maken met jouw biografie en ervaringen. Je reageert vanuit angst, onzekerheid en wantrouwen.

De Tantrische manier van reageren op nieuwe inzichten is: observeer, leer, evalueer, trek conclusies, kies en voer uit!

Hoe ga je om met transformaties?

Vertrouwen hebben in de juistheid van het leven en in de wijsheid van de Universele Spirit zijn je uitgangspunten.

Toon geen weerstand. De enige manier tot transformatie is meedoen, weerstandsloos. Stuur, steun en faciliteer het proces zonder controle te willen hebben. Sturen doe je met je gedachten, emoties en daden.

Ontkoppel je van schuld, schaamte of spijt. Ze zijn dijken die de stroming van je leven blokkeren. Oordeel jezelf en anderen niet.

Blijf met je gedachten aanwezig in het moment, voel en ervaar je fysieke, emotionele en mentale toestand en steun het proces door mee te stromen met dat wat wordt gevraagd om de transformatie te ondergaan.

Trek conclusies. Dit betekent zelf-observatie, het oordeelloos re-evalueren van je behoeftes, gewoontes, overtuigingen etc. Wanneer je jezelf observeert, stel je jezelf eerst de vraag wat de transformatie voor je betekent: Waar wil je naartoe? Waar wil je vanaf? Wat wil je bereiken? Laat daarna je hart en je geweten je antwoorden verwerken en, indien nodig, corrigeren. Als je conclusie voortkomt uit angst of dwang, dan mis je de essentie en de waarde van het groeiproces.

Wanneer je je hebt ontkoppeld van hetgeen je niet (meer) wilt, volgt een lange periode van herprogrammeren. Deze intensieve periode is noodzakelijk om je bewustzijn naar een hoger niveau te transformeren. Alles wat disharmonie in je leven creëert, laat je los; alles wat harmonie schept ontvang je met open armen. Focus je op de juiste gedachten, woorden en daden. Wees aandachtig, 24/7.

Bewustzijn betekent dat je elk programma op ieder moment kunt herschrijven en dus zelf kunt veranderen. Bewuste mensen programmeren zichzelf. Breng je aandacht naar binnen en herschrijf je programma’s, opnieuw en opnieuw… Je bent vrij om te doen wat je wilt, op elk moment. Er zijn geen grenzen, alleen maar eindeloze mogelijkheden. Er is geen goed of kwaad. Er is alleen harmonie of disharmonie. Kies!

De jager verscherpt zijn pijlen,
De schrijver verscherpt zijn pen,
De wijze verscherpt zichzelf.