The line it is drawn The curse it is cast The slow one now Will later be fast As the present now Will later be past The order is Rapidly fadin’ And the first one now Will later be last For the times they are a-changin’.

Bob Dylan

Het is een tijd van verandering. Een tijd van transformatie. De wereld om ons heen is in een hoog tempo drastisch aan het veranderen. Het klimaat verandert, nieuwe naties worden geboren en oude naties storten samen met hun leiders en overheden in.
Burgers over de hele wereld verliezen hun angst en gaan de straat op om hun rechten en vrijheid op te eisen. De angst voor slavernij en armoede wordt sterker dan de angst voor de dood en/: veel mensen sterven liever dan dat ze blijven leven in fysieke en geestelijke slavernij. Economieën storten in en de macht van een nieuwe generatie jonge mensen is groeiende.

Het lijkt of al die veranderingen zich buiten ons afspelen, maar in feite zijn zij het resultaat van onze innerlijke transformaties. Verandering in de manier waarop we onszelf zien, verandering in onze overtuigingen, gewaarwordingen, meningen en gedachten. De oude manier van leven, de weg van gehoorzaamheid en passiviteit, is aan het veranderen in globaal activisme en eigen verantwoordelijkheid.

De Boeddha sprak over verandering (‘Anicca’ in het Pali en ‘Anitya’ in het Sanskriet. )  Anicca, ook wel vergankelijkheid, wordt door boeddhisten beschouwd als een van de drie karakteristieken van het bestaan. Dit zijn: Anicca (vergankelijkheid), dukkah (gevoel van onvrede) en Anatta (zelfloos). De Boeddha zei dat verandering ons in staat stelt ons te ontwikkelen en onszelf te bevrijden van de gedachten en meningen die onze weg blokkeren naar zelfmanifestatie.

De meesten van ons zijn bang voor veranderingen en proberen ze te negeren en te ontwijken. We reageren negatief op bijna alle veranderingen. Overgave is de enige juiste manier om met veranderingen om te gaan. Het heeft geen zin om een van de ingrediënten van het leven te blokkeren, het is net zo zinloos om te proberen de rijzende zon tegen te houden.
Hoe meer we begrijpen van de aard van het leven hoe minder we lijden. De enige manier om de aard van het leven werkelijk te ervaren is via veranderingen. Het leven is één grote verandering, het verandert elk moment, en ons geluk is afhankelijk van onze mogelijkheid om de veranderingen in ons leven te accepteren en te aanvaarden. Veranderingen zijn er nu eenmaal en daar kunnen we niets aan veranderen. Wanneer we denken dat we iets weten, stoppen we met het leerproces. We stoppen vragen te stellen, ons voorstellingen te maken en te luisteren naar andere mensen. Veranderingen zijn de lessen van ons leven. Deze lessen vermijden of je ertegen verzetten is hetzelfde als het vermijden van en het verzetten tegen het leven zelf. Hopelijk worden jullie gezegend met veel veranderingen.