De verbinding tussen Kundalini en Chakra’s

Het ontwaken van de Kundalini moet niet worden verward met het ontwaken van de chakra’s Het ontwaken van de chakra’s is totaal verschillend van het ontwaken van de Kundalini-energie.

Zelfs als alle chakra’s van de Muladhara tot aan de Ajna chakra ontwaakt zijn, wil dat niet zeggen dat de Kundalini ontwaakt is. De meeste mensen die denken last te hebben van onaangename symptomen als gevolg van een Kundalini-ontwaking, ervaren in werkelijkheid het resultaat van het ontwaken van 1 of meer chakra’s.

Chakra’s zijn energiecentra die worden voorgesteld en ervaren als een circulaire beweging van energie op specifieke trillingsniveaus. In ieder mens bevinden zich ontelbare chakra’s, maar in de beoefening van tantra en yoga worden slechts een paar hoofdchakra’s gebruikt. Deze chakra’s bevatten het gehele spectrum van ons wezen, van grove tot heel subtiele trillingen. Chakra’s hebben zowel een fysieke als een etherische structuur. Ze zijn niet gesitueerd in het ruggenmerg zelf, maar liggen als ‘kruispunten’ op de binnenwanden van de wervelkolom.

Wanneer de Kundalini stijgt, passeert deze door elk van de chakra’s die ieder voor zich in verbinding staan met verschillende inactieve of slapende delen van het brein. Door stijging van de Kundalini en de hogere trillingsintensiteit van deze energie worden deze delen van het brein geactiveerd. Daarom kan het ontwaken van de Kundalini gelijk worden gesteld met het ontwaken van niet actieve delen van de hersenen.

Er is een wijdverbreid misverstand dat Kundalini eerst in de eerste (basis)chakra moet ontwaken om vervolgens door alle daaropvolgende chakra’s te stromen en deze te doen ontwaken. De Muladhara is slechts een schakelaar waarmee de Kundalini-energie gemanipuleerd en wakker gemaakt kan worden. Voor de meeste mensen is het makkelijker om deze schakelaar te gebruiken om de Kundalini te ontwaken. De daadwerkelijke zetel van Kundalini is de Sahasrara. Sahasrara bevindt zich boven de kruin.

De chakra’s staan met elkaar in verbinding, maar elke chakra functioneert geheel zelfstandig. Wanneer de Kundalini ontwaakt in de Muladhara chakra gaat zij direct naar de Sahasrara en naar het specifieke deel van de hersenen dat daarmee verbonden is. Op dezelfde manier stroomt de Kundalini vanuit Svadhisthana direct naar Sahasrara enzovoorts. Kundalini kan ontwaken in een individuele chakra of zij kan ontwaken door het gehele netwerk van gezamenlijke chakra’s.

Vanuit elke chakra beweegt de ontwakingsgolf naar boven naar de top van Sahasrara. Maar in de meeste gevallen wordt de ontwaking niet onderhouden en keren de geactiveerde delen van de hersenen terug naar hun sluimertoestand. Dit is wat wordt bedoeld met het terugkeren van de Kundalini naar de Muladhara. Als Kundalini ontwaakt in een afzonderlijke chakra zullen de ervaringen die karakteristiek zijn voor deze chakra in het bewustzijn komen. Dit kan ook gebeuren wanneer iemand oefeningen doet voor een specifieke chakra. Bijvoorbeeld: oefeningen voor de Manipura zullen de wilskracht versterken, stimulatie van de Anahata zal liefde vergroten en oefeningen voor de Ajna zullen de stroom van intuïtie en kennis doen toenemen.

14 + 6 =

Scroll Up