De spirituele zoektocht en haar illusiesBoeddha leert ons dat de realiteit zoals we deze ervaren een illusie is. Hij leert ons dat lijden en pijn onvermijdelijk zijn. Een van de redenen hiervoor is dat wij niet accepteren en ervaren dat alle verschijnselen tijdelijk zijn, d.w.z. niet blijvend en zonder zelf-bestaan. De boeddha leert ons dat eindeloze transformatie de ware natuur is van het leven.

Maar dit is niet logisch voor de lineaire menselijke mind die denkt in termen van chronologie, dus verleden, heden en toekomst. Er zijn mensen die alleen maar zeggen dat deze wereld een illusie is en doen hun best zichzelf te bevrijden van deze illusie en trachten de ultieme staat van zijn te bereiken (verlichting).

Mijn vraag aan deze mensen is: als je werkelijk en waarachtig ervaart dat deze wereld een illusie is, open dan je armen, sluit je ogen en spring met vol vertrouwen in de rijkdom van het water des levens. Sta open voor elke ervaring, elke situatie; wees niet bang om alles te voelen en alles te ervaren.

Als je echt ervaart, en niet alleen maar zegt dat deze wereld een illusie is, waar ben je dan bang voor? Waar probeer je jezelf van te bevrijden? Is de bevrijding zelf geen illusie?

 Als je echt ervaart, en niet alleen maar zegt dat deze wereld een illusie is, heb je geen reden hiervoor weg te rennen. Je vier het leven. Je ziet de waardevolle toevoeging in alles dat het leven je biedt.

 Als je echt ervaart, en niet alleen maar zegt dat deze wereld een illusie is, zou je geen vlucht zoeken en niet naar verlichting verlangen. Je zou een zijn met het leven.

 Kan de gedachte dat alles een illusie is ook een illusie zijn? Wie schept deze gedachte?

 Voor de meeste mensen is de spirituele zoektocht een vluchtpoging van de pijn in hun leven. Voor de meeste mensen is de spirituele zoektocht gewoon een spirituele drug: veel woorden, rituelen en daden camoufleren hun angst en pijn.

 De ware spirituele leer heeft te maken met al je gevoelens en al je gedachten, aangenaam maar ook onaangenaam. De spirituele zoektocht hoort ons te leren alles in ons leven te accepteren. De zoektocht hoort ons praktische gereedschappen te bieden zodat wij de gehele schepping kunnen accepteren zonder oordeel.

De zoektocht hoort ons gereedschappen te bieden zodat wij onszelf kunnen liefhebben en al onze eigenschappen, daden en gedachten kunnen accepteren.

 Een efficiente versplintering van de illusie van onze ervaring van de realiteit vraagt eerlijkheid en zuiverheid van ons. We horen oprechtheid, moed en durf te ontwikkelen zodat we onzelf kunnen bevrijden van de bubbel van illusie.

 De spirituele leer horen we te gebruiken om onze pijn en angst, ziekte en ouderdom te omarmen en te accepteren. We horen al de aangename en onaangename verschijnselen te omarmen.

De spirituele lessen horen wij te gebruiken zodat we compassie en een liefdevol hart kunnen ontwikkelen naar alle wezens.

 Onze wereld zoals we deze ervaren is een reflectie van de eigenschappen en van het collectief bewustzijnsniveau van de mensen op aarde. In ieder van ons kun je een moordenaar, verkrachter of een corrupte ambtenaar vinden. In ieder van ons kun je een compassievolle monnik, arts of sociaal werker vinden.

 Alleen Universele Liefde en Compassie kan ons allen ontkoppelen van onze onwetendheid.

 

2 + 9 =