CHAKRA’S

‘Chakra’ betekent wiel of cirkel. De chakra’s zijn zowel fysiologische als psychische centra. Deze centra liggen niet in het ruggenmerg zelf, maar liggen als kruispunten op de ‘binnenmuren’ van de wervelkolom. Elke chakra ontvangt en reageert op specifieke universele energetische trillingen en verspreidt deze door het hele lichaam. Elke chakra staat in wederzijdse verbinding met een endocriene klier. De chakra’s absorberen de universele of levensenergie (chi, prana, akasha), splitsen deze op in samenstellende deeltjes en zenden ze dan langs de energierivieren, de nadi’s genaamd, naar het zenuwstelsel, de endocriene klieren en daarna naar het bloed om het lichaam te voeden.


DE BELANGRIJKSTE CHAKRA´S ZIJN:

 

1 MULADHARA
De eerste chakra is Muladhara, ook wel wortelchakra genoemd. Het is gelegen in de bekkenbodem en komt overeen met de coccygeaal zenuwplexus, aan het begin van de wervelkolom. In het mannelijke lichaam is het gelegen tussen de penis en de anus, in de vorm van een kleine slapende klier, het perineum. In het vrouwelijke lichaam is het gelegen aan de achterkant van de baarmoederhals. Muladhara is in verbinding met, wordt beïnvloed door en heeft invloed op de geslachtsklieren.

2 SVADHISTHANA
De tweede chakra is Svadhisthana, ofwel sacraal chakra, gelegen op het laagste punt aan het einde van het wervelkolom. Het komt overeen met het sacrale zenuwcentrum. Svadhisthana is in verbinding met, wordt beïnvloed door en heeft invloed op de bijnieren.

3 MANIPURA
De derde chakra is Manipura of navelchakra, gelegen in de wervelkolom ter hoogte van de navel. Het komt overeen met de solar plexus en beheerst het proces van de spijsvertering, assimilatie en temperatuurregeling in het lichaam. Manipura is in verbinding met, wordt beïnvloed door en heeft invloed op de alvleesklier (Pancreas)

4 ANAHATA
De vierde chakra is Anahata, de hartchakra, en ligt in de wervelkolom achter de onderkant van het hart. Het komt overeen met de cardiale plexus van het zenuwstelsel en controleert de functies van het hart, de longen, het middenrif en andere organen in dit gedeelte van het lichaam. Anahata is in verbinding met, wordt beïnvloed door en heeft invloed op de thymus.

5 VISHUDDHA
De vijfde chakra is Vishuddha, de keelchakra, die ter hoogte ligt van de keel in de wervelkolom. Deze chakra komt overeen met de cervicale plexus van het zenuwstelsel en regelt de werking van de schildklier, het spreken, het gehemelte en de werking van het strottenklepje (de epiglottis). Vishuddha is in verbinding met, wordt beïnvloed door en heeft invloed op de schildklier.

6 AJNA
De zesde chakra is Ajna, ligt in de middellijn van de hersenen direct boven de wervelkolom. Ajna is in verbinding met, wordt beïnvloed door en heeft invloed op de pijnappelklier. Er zijn ook twee hogere centra in de hersenen die doorgaans worden aangeduid in Kundalini Tantra en Yoga als de ‘Bindu’ en ‘Sahasrara’.

BINDU
De Bindu ligt boven aan de achterkant van het hoofd. Dit is het punt waar het Ene zichzelf deelt in vele. De Bindu is de zetel van nectar of Amrit.

7 SAHASRARA
Sahasrara is de kruinchakra, de allerhoogste chakra en is het uiteindelijke hoogtepunt van Kundalini shakti. Het is de zetel van het hogere bewustzijn. Sahasrara bevindt zich bovenop het hoofd en is staat in verbinding met, wordt beïnvloed door en heeft invloed op de hypofyse, die elke klier en elk systeem van het lichaam controleert. De Sahasrara chakra is de zetel van de Hoogste Universele Spirit (Parabrahman) aan het uiteinde van de Sushumna. Wanneer de Kundalini-energie de Sahasrara bereikt, heeft de beoefenaar alle barrières ontstegen en wordt hij een bevrijde ziel (Siddha), vrij van alle illusies van gedachten en fysieke structuren.
GEKOPPELDE CHAKRA’S
Chakra paren worden gebruikt om energie te balanceren tussen een chakra en zijn gekoppelde chakra.
• De Sahasrara, 7e chakra, is gekoppeld aan de Muladhara, 1e chakra.
• De Ajna, 6e Chakra, is eveneens gekoppeld aan de Muladhara,1e chakra, in combinatie met Svadhisthana, 2e Chakra.
• De Vishuddha, 5e chakra, is gekoppeld met de Svadhisthana, 2e chakra.
• De Anahata, 4e chakra, is gekoppeld met de Manipura, 3e Chakra.
• De Muladhara, 1e chakra, is gekoppeld met zowel Sahasrara, 7e chakra, en Ajna chakra, 6e Chakra.

CHAKRA KSHETRAM
Naast vele oefeningen van Maha Kundalini Tantra waarin de beoefenaar wordt gevraagd zich te concentreren en te focussen op de chakra’s in de wervelkolom, zijn er ook oefeningen die aandacht vragen voor de kshetram van de chakra’s. Sommige mensen vinden het makkelijker zich te concentreren op de chakra kshetram (locatie) aan de voorzijde van het lichaam. Een kshetram kan worden beschouwd als een reflectie van het oorspronkelijke chakra-triggerpoint. Wanneer we ons concentreren op de kshetram wordt een sensatie gecreëerd die door de zenuwen naar de chakra zelf leidt. Chakra’s hebben een fysieke manifestatie die direct te localiseren is aan de voor- en achterzijde van het lichaam, gelegen op dezelfde horizontale lijn.

  • De Muladhara kshetram ligt bij het perineum.
  • De Swadhisthana kshetram ligt ter hoogte van het schaambeen, net boven het geslachtsorgaan.
  • De Manipura kshetram ligt bij de navel.
  • De Anahata kshetram ligt ter hoogte van het hart.
  • De Vishuddha kshetram ligt bovenaan het borstbeen, in het kuiltje aan de onderzijde van de hals, in de nabijheid van de schildklier.
  • De Lalana kshetram is gelegen in het zachte gehemelte in de mond, achter de huig aan de ingang van de keel.
  • De Ajna kshetram, ook wel Bhrumadhya genaamd, is het middelpunt tussen de wenkbrauwen.
  • De Bindu kshetram ligt aan de achterkant van het hoofd. Het punt ligt ongeveer 2 vingerbreedtes boven het ontmoetingspunt van de beenderen aan de achterkant en zijkanten van de schedel.
  • De Sahasrara kshetram ligt op het hoogste punt van je hoofd.

 

DE CHAKRA’S BENADERD VANUIT
MAHA KUNDALINI TANTRA


TRANSFORMATIE- EN CONVERSIE CENTRA

Naast het functioneren als energetische centra, werken de chakra’s als transformatoren, ontvangers en verwerkingscentra van energieën uit zowel de fysieke, astrale als causale dimensies. Fysieke, mentale alsook emotionele energieën kunnen worden getransformeerd tot bewustzijnsverruimende energie. Energieën kunnen worden omgezet in andersoortige energieën. Chakra’s zijn de connectoren tussen energieën en dimensies. Ze kunnen energieën sturen van de ene dimensie naar de andere. Chakra’s worden gezien als intermediair voor de overdracht van energie en de conversie tussen dimensies, alsmede het faciliteren van de omzetting van energie tussen lichaam en geest. Omdat de chakra’s worden geactiveerd en ontwaakt, wordt de mens niet alleen bewust van de
hogere bewustzijnsverruimende energieën van het bestaan, maar krijgt hij ook de toegang tot en de mogelijkheid om deze gebieden te ervaren en tegelijkertijd te kunnen leven in de lagere, meer fysieke dimensies.

8 + 15 =

Scroll Up